Ulovlig aldersdiskriminering i flere kommuner

0
511
vekter til trening
Illustrasjonsfoto, Wikimedia CCR

Myndighetene har gått ut med statistikk på hvor de fleste smittetilfellene stammer fra og sier derfor at de nå skal ha fokus på nærkontakter blant familie og venner. Det er svært få som blir smittet på restaurant/bar eller kulturelle arrangementer, men like fullt er kulturbransjen blant de aller hardest rammede av tiltakene og mange bedrifter i sektoren er i ferd med å gå konkurs.

Smitten knyttet til idrett og trening er enda lavere og ikke i nærheten av å havne blant de arenaene med mest smittespredning, men nå har mange kommuner gått ut med forbud for unge under 25 å besøke idrettshaller og treningssentre. Et av argumentene er at de skal normalisere reglene i forhold til omkringliggende kommuner, og altså ikke fordi disse tiltakene har en målbar effekt.

Nettvinduet har gått igjennom statistikken for de smittede i Norge fra uke 37 til uke 43. I samme periode har den mediane alderen på de smittede steget fra 29 i uke 37 opp til 35 i uke 40. De siste 3 ukene har det ligget på h.h.v 32, 32 og 33 år. Median alder i befolkningen som helhet er i Norge 39 år og det skiller kun seks år opp til aldersmedianen, som naturlig nok er noe høyere da eldre mennesker lever mer isolert under koronakrisen.

Det som også er meget interessant er at aldersgruppen 20-39 år også er den aldersgruppen som har tatt de aller fleste testene. De er riktig nok litt overrepresentert med 50 % av de positive testene på 39,3 % av det totale antall tester, men den mediane alderen på smittede forteller at det ikke er en overrepresentasjon i aldersgruppen under 25 i forhold til resten av gruppen.

Barn og unge utgjør 15 % av de smittede mens de har tatt nesten 19 % av testene de siste 7 ukene.

Det som også er et faktum i samme periode er at barn og ungdom under 20 år er klart underrepresentert blant de som tester positivt. Til tross for at de unge har tatt 18.7 % av testene i tidsperioden utgjør de bare 15 % av smittetilfellene. Ikke er det økende heller, faktisk så er det slik at de unge utgjør 14 % av de smittede og har tatt 17 % av testene i den siste ukesrapporten til FHI.

Tallenes tale er tydelig og viser helt klart at de ansvarlige for denne diskrimineringen burde skamme seg over å nekte barn og unge å få utfolde seg på de fysiske arenaene, med alle de fordeler dette også har for helsen og immunforsvaret.

Det er på tide at det protesteres mot urimelige tiltak som ikke er faglig begrunnet

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here