Stadig mindre forbruk av antibiotika til dyr i EU/EØS-landene

0
369
Fjøs

Det er store forskjeller mellom EU/EØS-land når det gjelder forbruket og forbruksmønsteret av antibiotika til matproduserende dyr. Norge er blant de landene i EU/EØS-området med lavest antibiotikaforbruk til matproduserende dyr.

Les hele saken hos Veterinærintituttet
Det viser en ny rapport fra European Surveillance of Veterinary Antimicrobial Consumption (ESVAC). Dette er den tiende rapporten det Europeiske legemiddelbyrået (EMA) nå har publisert fra ESVAC som dokumenterer forbruket av antibiotika til matproduserende dyr i 31 EU/EØS-land i 2018.

ESVAC-rapporten viser at det er store forskjeller mellom landene når det gjelder forbruket og forbruksmønsteret av antibiotika til matproduserende dyr i de 31 landene. Noe av forskjellene kan dels forklares med forskjeller i forekomsten av bakteriesykdommer, i sammensetningen av dyrepopulasjonene og med at produksjonssystemene i landene er ulike.

Bruk av antibiotika er en av de viktigste driverne for utvikling av antibiotikaresistens.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here