Solvang svarer Høie om munnbind – Ikke hans propagandaapparat

0
309
Solvang

I Debatten i går kveld gikk Høie hardt ut mot Solvang som stilte spørsmål ved anbefalinger om bruk av munnbind. I dag svarer Solvang med at det må være lov å stille spørsmål ved anbefalinger og at Debatten ikke er Høies propagandaapparat.

Er det så naturlig å stille spørsmål ved dette. Nettvinduet mener ja – absolutt. En av grunnene er at rådene som vi må anta skal følge vitenskap og forskning er endret flere ganger.

FHI har tidligere gått ut med at munnbind faktisk kan øke risikoen for smitte i tillegg til flere andre negative konsekvenser.

Senest for to måneder siden skrev FHI et større dokument om munnbindbruk, på oppdrag av regjeringen

– Det er stor risiko for feilbruk av munnbind og tøymunnbind når de brukes ute i samfunnet, skrev FHI.

Om munnbindenes ulemper ramset de opp følgende:

 • Økt risiko for smitte til personene grunnet berøring av munnbind med påfølgende berøring av øyne med forurensede hender.
 • Mulig risiko for smitte som følge av at munnbindet ikke skiftes når det er fuktig eller forurenset.
 • Hodepine og pusteproblemer avhengig av type munnbind.
 • Utvikling av utslett, sår og allergiske reaksjoner ved langvarig bruk.
 • Vanskeligheter med å kommunisere tydelig og klart.
 • Vanskeligheter med å kommunisere med personer med hørselsproblemer.
 • Generelt ubehag.
 • Falsk følelse av trygghet, med påfølgende lavere etterlevelse av andre smitteverntiltak

WHO har også gått ut med denne infomasjonen over negative konsekvenser og faren med munnbindbruk i den generelle befolkning.

Av positive sider var det noe mer ulne fordeler, som var til dels direkte motstridende til ulempene:

 • Redusert risiko for eksponering av smitte fra asymptomatiske og presymptomatiske personer.
 • Redusert stigmatisering av personer som ønsker å bruke munnbind for å hindre smittespredning til omgivelsene, eller for personer som steller pasienter med covid-19 utenfor helsetjenesten.
 • Gir følelse av å bidra i dugnaden for å hindre smitte med covid-19.
 • Kan være en påminner om å etterleve andre smitteverntiltak.
 • Sosial og økonomisk gevinst.

For korrekt bruk uten å faktisk øke faren for smitte sier WHO følgende:

Mask management For any type of mask, appropriate use and disposal are essential to ensure that they are effective and to avoid any increase in transmission.

The following information on the correct use of masks is derived from practices in health care settings.

• Place the mask carefully, ensuring it covers the mouth and nose, and tie it securely to minimize any gaps between the face and the mask.

• Avoid touching the mask while wearing it.

• Remove the mask using the appropriate technique: do not touch the front of the mask but untie it from behind.

• After removal or whenever a used mask is inadvertently touched, clean hands using an alcohol-based hand rub or soap and water if hands are visibly dirty.

• Replace masks as soon as they become damp with a new clean, dry mask.

• Do not re-use single-use masks.

• Discard single-use masks after each use and dispose of them immediately upon removal

Masker har nå økt alarmerende i pris og dermed vil både økonomi og forutsetning til å gjennomføre et slikt regime i det offentlige rom tilsi at denne listen blir svært vanskelig å overholde.

Nettvinduet stiller da spørsmålet om ansiktsmasker dermed vil bli smittebomber heller enn et godt smitteverntiltak. Erfaringer fra land som har hatt påbud om masker i lang tid allerede tilsier ihvertfall ikke at smittepresset dempes nevneverdig – om noe i det hele tatt.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here