55 millioner til næringsrettet forskning på helseinnovasjon tilknyttet covid-19

0
798
forskning-covid-19

Ni nye helseinnovasjonsprosjekter vil gi ny kunnskap og ha betydelig verdipotensial for bedrifter og helsetjenesten både i den pågående koronasituasjonen og ved eventuelle nye smittebølger.

Helseforskning og innovasjon er svært viktig for å møte utfordringene ved pandemien, og Forskingsrådet har derfor hatt en hasteutlysning på problemstillinger knyttet til denne problematikken.  

–  Prosjekter på tvers av helsenæringen og helsetjenestene har sjelden vært mer aktuelle enn nå. Næringslivet i Norge har potensial til å både dekke behov i helsesektoren, i tillegg til å skape verdier og styrke internasjonal konkurransekraft, sier næringsminister Iselin Nybø.  

Viktig samarbeid 

Av 31 som søkte er det nå ni prosjekter som finansieres, og prosjektene har en varighet på 1-år. Helsenæringsmeldingen som nylig ble behandlet på Stortinget fremholder betydningen av samarbeid mellom den fremvoksende norske helseindustrien og den offentlige helsetjenesten. Offentlig-privat samarbeid er nå viktigere enn noen gang. 

–  Prosjektene som nå finansieres retter seg mot behov i offentlige helse- og omsorgstjenester for utvikling av forskjellige typer ny diagnostikk og avstandsoppfølging som skal føre til bedre og mer effektiv behandling og oppfølging av Covid-19 pasienter.  I tillegg vil prosjektene se på bedre samhandling og beredskap, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.  

– Samarbeid er ofte nøkkelen til suksess, og det er derfor veldig bra å se så mange spennende samarbeid sier områdedirektør i Forskningsrådet Anne Kjersti Fahlvik. – Store og små bedrifter samarbeider her med både kommuner, helseforetak og andre offentlige institusjoner, og de jobber sammen med for å løse en av de virkelig store samfunnsutfordringene vi står ovenfor sier Fahlvik.    

Det er kommet inn gode søknader utover de Forskningsrådet kan finansiere, og Innovasjon Norge vurderer nå om enkelte av disse kan støttes av dem.  

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here