126 millioner kroner til 12 innovasjonsprosjekter i havnæringene

0
603
forskning havnæring

Prosjektene vil bidra til å sikre en bærekraftig vekst på svært viktige næringsområder for Norge.

Regjeringen og Forskningsrådet har styrket innsatsen for å mobilisere næringslivet til forskning og innovasjon. I løpet av september skal vi investere ca 400 millioner kroner til innovasjonsprosjekter i næringslivet.

– Forskning er avgjørende for at havbruksnæringene kan fortsette å være blant landets største eksportnæringer. Mer mat fra havet vil bli stadig viktigere i fremtiden, og bidrar til sysselsetting og verdiskaping over hele landet, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen.

– Kompetansen i den maritime næringen vil være svært viktig for norsk økonomi når vi nå går inn i et avgjørende tiår for havet og klimaet. Forskning og innovasjon i næringslivet blir avgjørende for å både øke verdiskapingen og redusere utslipp, sier næringsminister Iselin Nybø.

De 12 prosjektene som nå får finansiering representerer store muligheter for grønn omstilling, digitalisering og effektivisering av havnæringene og bærekraftig produksjon av sjømat. Prosjektene inkluderer bedrifter langs hele kysten, fra Kirkenes i nord til Fredrikstad i sør.

– Næringslivet er den viktigste premissleverandøren for å videreutvikle Norges ledende posisjon innenformarin og maritim forskning. Det er spennende å følge og støtte den store omstillingsviljen vi er vitne til i næringene i disse dager, sier Fridtjof Fossum Unander, områdedirektør for bærekraft og grønt skifte i Forskningsrådet.

Ett av firmaene som får tildeling er Norway King Crab Holding AS som skal finne løsninger for miljøvennlig transport av levende skalldyr for å fjerne bruk av fly, redusere bruk av emballasje, redusere matsvinn og samtidig øke verdiskapingen av norsk skalldyr.

Ett annet av firmaene er Jotun AS, som gjennom å kombinere «smøring» av skipsskroget med et lag av luftbobler og en miljøvennlig grohemmende maling, ønsker å redusere energiforbruket og dermed utslippene fra skip.

Forskningsrådet har i år innført raskere behandling av søknader fra næringslivet, slik at prosjektene kan komme fort i gang.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here