Dette er vi mest redd for på internett

Norsk senter for informasjonssikring, NorSIS har kartlagt hva vi nordmenn er mest redd for på internett.

I det siste har det vært mye skriverier i media om de såkalte krypto-virusene. Dette er bare en av mange farer som lurer rundt på nettet og nå har NorSIS tatt en nærmere titt på hva vi nordmenn er mest redd for på nettet. Informasjon om hva vi skal være forsiktige med på nett er viktig allmennkunnskap, men det er også egnet til å skape frykt og engstelse for å bli lurt. Mange av tiltakene vi trenger for å beskytte oss krever en viss grad av teknisk innsikt som ikke alle besitter og det kan være vanskelig å finne den riktige informasjonen for hver enkelt i det nærmest uendelig store kunnskapsuniverset som internett er. 

Her følger en kortfattet sammenstilling av hva vi nordmenn er mest redd for på nett og hva vi ikke bekymrer oss like mye for:

 

  • Befolkningen har generelt god tillit til at myndighetene forvalter informasjon om den enkelte på en sikker måte. 65,4% mener dette, mens 28% mener at de ikke forvalter informasjonen på en sikker måte
  • Tilliten til at politiet vil hjelpe den enkelte dersom de blir utsatt for datakriminalitet er lav. 45,8% har tillit til politiet, mens 36,5% ikke har tillit. 17,6% vet ikke
  • Folk flest er ikke så veldig bekymret for at de skal bli utsatt for manipulasjon (36,2%) eller nettmobbing (17,2%)
  • Truslene befolkingen er mest redde for er å få virus på datamaskinen (56,5%), ID-tyveri (53,9%) og at bank- og kredittkort skal bli misbrukt på nett (51,3%)
  • Befolkingen opplever også at noen av de daglige gjøremålene på nett er risikofylt. 85% mener det er risikofylt å dele passordet med andre, 63,1% mener at det er risikofylt å ikke ta sikkerhetskopi og 61,2% mener at det er risikofylt å bruke det samme passordet på flere nettsteder. Dette er i tråd med våre råd om nettvett
  • De oppfatter imidlertid andre aktiviteter som ganske trygge. Kun 10% er bekymret for å bruke nettbank. 30,4% mener det er risikofylt å bruke sosiale medier
  • 61,1% har tillit til at de selv kan vurdere hva som er trygt å gjøre på nett
  • Frykt for digitale trusler øker etterhvert som en blir eldre.

 Om du ønsker å lese hele rapporten til NorSIS om risikopersepsjon kan du følge linken under til rapporten

      Risk Perception

Rate this item
(0 votes)

More in this category:

Go to top