The Gathering klar for å ta i mot 6000 deltakere

Nå er det atter igjen tid for det som mange vil påstå er påskens beste utflukt. The Gathering er klar for å ta imot over 6000 spill og dataentusiaster.

En helt essensiell del av The Gathering er nettverksarkitekturen som forsyner 7 000 deltakere med lynraskt nettverk. nLogic låner The Gathering utstyr for over 50 millioner kroner. Erfaringen man gjør seg på Norges største datatreff skal komme andre datatreff til gode.

The Gathering har samarbeidet med nLogic siden 2015 for å sikre nettverksutstyr av beste kvalitet til deltakerne. – Vi er veldig takknemlige for at nLogic har gjort så mye utstyr tilgjengelig for The Gathering, sier teknisk ansvarlig Peter Blakstad. – Vi har kunnet velge fra øverste hylle og det er noe vi slettes ikke tar for gitt!

- Vi lærer kontinuerlig av erfaringer vi gjør oss med utstyret og jobber kontinuerlig med å forbedre dette. I år har vi blant annet økt fokuset på sikkerhet, sier Blakstad.

Tilgang til det beste 

- For oss handler det om å være en del av det tekniske miljøet på datatreffene. En del av våre ansatte kommer med erfaring fra LAN-miljøet. nLogic ønsker derfor å gi noe tilbake til miljøet ved å bidra med utlån av utstyr man ellers ikke ville hatt tilgang til, sier administrerende direktør Erlend Bonesvoll.

Bonesvoll legger ikke skjul på at det er viktig for nLogic å være med på The Gathering. 

- Vi får kjørt utstyret under krevende forhold, og det er ikke mange arenaer som gir oss de samme utfordringene. Det er ikke til å legge skjul på at TG-deltakerne forventer det beste nettverket når de kommer til The Gathering, og det skal nLogic være med på å levere!

Et fora for nettverksteknikere 

The Gathering inviterer alle som jobber med den tekniske infrastrukturen på datatreff i Norge og omegn. - Vi ønsker å skape et møtested der teknikere kan dele erfaring og kompetanse med hverandre. Folk kan diskutere alt fra dype tekniske problemer til planlegging av fremtidige datatreff, sier Kristian Lyngstøl, nettverkstekniker på The Gathering.

- Jeg har vært med på datatreff overalt i Norge, med alt fra 50-150 til 7 000 deltagere. Du kan si at jeg er en LAN-junkie, men både miljøet, menneskene jeg jobber med og det tekniske fascinerer meg veldig.

De som er påmeldt til teknikermøte på The Gathering representerer 12 forskjellige datatreff. Blant dem kommer det en delegasjon fra et tysk datatreff som drifter et nettverk for 3000 deltagere.

Bonesvoll synes det er positivt at man kan hjelpe hverandre med ekspertise og erfaring. 

- Selv om vi er en kommersiell aktør, henter vi masse erfaring ved å knytte oss til det frivillige miljøet. Vi bidrar derfor gladelig med utstyr til arrangementet The Gathering. Det er ekstra positivt å se at erfaring man gjør seg på The Gathering også kommer andre datatreff til gode.

KANDU

Har du hørt om Kandu? Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom er en ideell organisasjon som hvert år er ansvarlig for å gi datainteressert ungdom muligheten til å treffes på TG.

The Gathering er Norges største datatreff. Årlig samles over 6000 mennesker i Vikingskipet på Hamar for å feire påsken sammen med spill, foredrag, konserter og kreative konkurranser. Arrangementet drives av i overkant 300 frivillige ildsjeler fra inn og utland, organisert av den ideelle organisasjonen, Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom.

Rate this item
(0 votes)
Go to top