​Løfter i Parisavtalen kan løfte strømprisen

I desember 2015 ble det enighet om ny klimaavtale i Paris, men mye har skjedd i verdenspolitikken siden den gang. Vil alle land følge opp sine forpliktelser? Og hvilken retning tar miljøpolitikken i Europa?

Under forhandlingene som resulterte i Parisavtalen ble det gitt store lovnader fra mange nasjoner. Siden den gang har verden fått Trump som amerikansk president og britene har stemt for utmelding av EU.

I Brussel formes den fremtidige miljøpolitikken i Europa. I dag, onsdag 15. februar, avgis de første stemmene om ny reform i det Europeiske utslippsmarkedet (ETS). Innstramminger i dette markedet har betydning for Norden og våre energipriser.

Reguleringer versus markedet
Prisen på utslippsrettigheter har ligget med brukket rygg de siste årene og har ikke vært i nærheten av det prisnivået europeiske politikere ønsker. Det er gjort flere forsøk på å regulere markedet for å presse prisene oppover, men politisk konsensus har ikke fått balanse i utslippsmarkedet – hvor tilbudsoverskuddet er enormt. Atter en gang er det diskusjoner om reguleringer blant politikerne, og det er disse som kan gi høyere energipriser. Så nå gjenstår det å se om markedet responderer på den politisk viljen.  

Rate this item
(0 votes)

Politikk Innenriks

Go to top