Hver 20. nordmann har betalingsproblemer

231.000 nordmenn står oppført med betalingsanmerkning; inkassosaker som ikke blir betalt, etter gjentatte purringer. Det tilsvarer i underkant av hver 20. nordmann.

Det kommer frem i årets første utgave av Lindorffanalysen, som gis ut kvartalsvis. Analysen ser nærmere på nordmenns betalingsevne – i hvilken grad vi gjør opp regningene våre. 

En betalingsanmerkning registreres hos kredittopplysningsbyråene og gjør det blant annet vanskeligere å få bil- og boliglån. 

Vi har 1,3 millioner betalingsanmerkninger
Antall personer med en slik anmerkning var uendret i fjerde kvartal 2016, sammenlignet med fjerde kvartal 2015. Alle tall gjelder for denne perioden. 

5,7 prosent av den norske befolkningen sliter med regningene sine. Vi har 1,3 millioner betalingsanmerkninger totalt, en økning på 5,8 prosent.

Skylder 37,6 milliarder kroner
Til sammen har vi ubetalte regninger til en verdi av 37,6 milliarder kroner – tilsvarende beløp som for ett år siden.

Oljefylkene, med Rogaland i spissen, har den mest negative utviklingen når det gjelder antall personer med betalingsanmerkning. Det henger sammen med økt arbeidsledighet, som en følge av problemene i oljebransjen.

Problemene er imidlertid størst i Finnmark og Østfold. Disse fylkene har den høyeste andelen innbyggere med anmerkning; henholdsvis 7,7 prosent og 7,2 prosent av de som bor her. I flere av kommunene i Finnmark har hver 10. innbygger betalingsvansker.

Kilde: Lindorffanalysen utgave 1, 2017/ Lindorff.no

Rate this item
(0 votes)
Go to top