Australsk syklon påvirker norske strømpriser

Monstersyklonen Debbie traff Australia i går og påvirker strømprisene i hele verden. Monstersyklonen Debbie traff Australia i går og påvirker strømprisene i hele verden.

Queensland, Australia, ble i går truffet av syklonen Debbie. Hun setter både produksjon og transport av kull ut av spill. Og Debbies herjinger down under påvirker også nordiske strømpriser.

Monstersyklonen har vært varslet i noen dager, men det har vært usikkerhet knyttet til både styrken og hvor den skulle treffe. Kullprisene har vært fallende den siste måneden, men har korrigert seg noe den siste uken. Priskorrigeringene skyldes varslinger om syklonen og dens potensielle skadeomfang på kulleksporten fra Australia.

"The lucky country" påvirker strømprisene i hele verden
Australia er verdens femte største eksportør av kull og en nøkkelleverandør i det asiatiske markedet. Kullet transporteres via verdenshavene og prisendringer på kull har globale følger.

Prisen på strøm i Europa settes også blant annet på bakgrunn av kullprisen, og dette påvirker de nordiske kraftprisene. Når stormen har lagt seg down under, vil markedet vurdere om dette får følger for prisene fremover også.

LOS Energy følger utviklingen i energimarkedene tett og sender markedsoppdatering ukentlig.

Rate this item
(0 votes)
Go to top