Uber legger ned virksomheten i Danmark. Nå håper taxinæringen i Norge at det samme vil skje her.

I likhet med i Norge har tjenesten til nå vært ulovlig og den nye taxiloven i Danmark åpner heller ikke for lovlig virksomhet i fremtiden. Tidligere har Uber også lagt ned virksomheten i Sverige og nå håper taxinæringen i Norge at det samme blir en realitet her til lands.

Uber Norge håper at en avgjørelse i ESA, som er kontrollorganet til EØS, kan åpne for lovlig drift Norge. ESA har påpekt at de betrakter et tak på løyver som i strid med EØS-avtalen, men det er lite trolig at det vil legges til rette for ubegrenset tilgang på løyver. Det er også bestemmelser om blant annet kjøreplikt som legges til grunn for at det ikke vil bli noe umiddelbart frislipp av løyver, og norske myndigheter vil trolig ikke uten videre behandling etterfølge et krav fra ESA. 

I en pressemelding sier leder for Norges Taxiforbund Øystein Trevland at det er gledelig at Uber legger ned i Danmark. Vi venter på at det samme skjer i Norge.

På en pressekonferanse i København i dag meddelte Uber at de avvikler sin tjeneste i Danmark fra 18. april. De har drevet ulovlig i to og et halvt år. Begrunnelsen som gis er at avtalen om en ny taxalov i Folketinget ikke åpner for Ubers forretningsmodell med privatbiler i drosjedrift. 

Sjåførene straffes

Som i Norge, har stadig flere ubersjåfører i Danmark vært tatt for piratvirksomhet. Svært mange er også tatt for skatteunndragelser. 24. april kommer sak mot selskaper Uber BV i Nederland opp i Københavns tingret, tiltalt for medvirkning til straffbar virksomhet. Påstanden er en bot på 10.000 kroner for hver tur som er gjennomført. 

I Norge er godt over hundre ubersjåfører dømt til bot, og har fått inndratt førerkort og all inntekt innkjørt. Den største saken gjaldt inndragning av over 920.000 kroner.Over 400 av de mest aktive har fått etterkrav for unndratt moms og skatt fra krimavdelingen i Skatt Øst. 

Ingen lovendring

- Vi forventer at Uber trekker seg også i Norge om kort tid, sier Øystein Trevland. - Regjeringen har gjort det klart at det ikke er aktuelt å foreslå fjerning av løyvekravet, og det er derfor også her uaktuelt at drosjedrift med privatbiler vil bli tillatt.

-Nå har Ubers virksomhet pågått også her i mer enn to år, og det er på tide at det tar slutt, sier Trevland. - Fortsatt trenering av retretten fører bare til at enda flere sjåfører sendes inn i strafferegisteret og blir fratatt alt de har tjent.

Infrastruktur

Drosjer er en viktig del av transportens infrastruktur, og derfor er piratvirksomhet forbudt. Det kommer det til å være også framover. 

Saken bør være en lærdom for medier og politikere som har hausset opp Uber som noe framtidsrettet, og som ”delingsøkonomi”. - Rettsstaten taler til slutt, og har avslørt at Keiseren var uten klær også denne gangen, sier Øystein Trevland.

Rate this item
(0 votes)
Go to top