Det finnes en rekke studier som viser at folk i økende grad bruker tid på sosiale medier, og at dette i økende grad blir folks kilde til informasjon.

Det må tas individuelle vurderinger for å se hva som fungerer for deg og din virksomhet.

Go to top