Moderne bygninger tåler ikke klimaet

Nye norske hus tåler ikke vær og vind like godt som eldre bygninger. Enkelte nybygg kan begynne å råtne etter tre til fem år, advarer forskere.

I dag bygges norske hus gjerne i funkisstil, med miljøvennlige materialer og med god energisparing.

– I utgangspunktet er alt dette positivt, men summen er en veldig økt belastning på fasaden, sier daglig leder Kolbjørn Mohn Jenssen i Mycoteam.

Rådgivningsselskapet Mycoteam utfører inspeksjoner med tanke på fukt, mugg og råteskader i boliger, næringsbygninger og offentlige bygninger. Jenssen er bekymret over utviklingen i byggebransjen.

– En rekke nye norske hus tåler rett og slett ikke å stå ute, sier Jenssen.

Hus med funkisutseende mangler ofte en viktig detalj, nemlig takutspringet.

– Et takutspring på 20-30 centimeter gir en veldig god beskyttelse for fasaden. Når det mangler, vil vannet renne ned langs veggen og øke faren for sopp- og råteskader etter få år, sier Jenssen.

Bedre isolasjon i veggene holder stua god og varm og krymper strømregningen. Men utvendig er husene kaldere enn før.

– I gamle dager tørket ytterveggen av seg selv når man fyrte innendørs. Moderne hus er så godt isolert at ytterveggen forblir kald og våt lenger enn før. Både trehus og murhus er mer utsatt for skader når ytterveggen ofte er våt, sier Jenssen.

Mye fuktighet på veggen fører til soppvekst og misfarging. Etter hvert kan murfasader sprekke, og trefasader kan råtne.

Dårligere maling

Maling og murpuss skal beskytte ytterveggen mot naturkreftene. Men mange av de nye produktene er ikke gode nok, mener Jenssen, og får støtte fra Norsk institutt for bioøkonomi, NIBIO.

– For å gjøre malingen mer miljøvennlig, har pålagte restriksjoner og direktiver ført til at produsentene har måttet fjerne noen effektive, men miljøskadelige, stoffer. Selv om det jobbes intenst med nye kombinasjoner som står seg mot sopp, er dagens maling ofte mindre holdbar enn den vi hadde på 1970-tallet, sier treteknolog Lone Ross Gobakken ved NIBIO.

Noen velger å ikke male huset i det hele tatt. Fasader i ubehandlet tre er trendy, men skaper nye utfordringer.

– Man må ha mye høyere kvalitet på utførelse og detaljering når man velger en umalt fasade. Alle detaljer må være perfekte og materialvalget må være riktig, ellers risikerer man at veggen blir for våt og begynner å råtne, sier Gobakken.

De som har murhus velger ofte tynne murpussystemer som de ikke kjenner egenskapene til.

– Resultatet kan bli at fasaden får begroing og blir stygg. I verste fall sprekker murpussen i skjøtene, sier Kolbjørn Mohn Jenssen i Mycoteam.

Råtner om få år

Mange tar sjanser når de velger materialer til fasaden. En typisk feil er at det som i utgangspunktet spesifiseres til «kjerneved» har store innslag av yteved, fordi ren kjerneved av furu er kostbart.

– Jeg ser mange nye høyhus kledd med furu, der 30 prosent av bordene er yteved, som har dårligere materialkvalitet enn kjerneved. Når disse husene også mangler takutspring, kan det ikke gå bra. Jeg tipper at kledningen på disse husene vil begynne å råtne etter tre til fem år, sier Jenssen.

Folk som skal bygge hus i dag er opptatt av god utsikt. Derfor bygges det gjerne på mer værutsatte steder enn før. Samtidig fører klimaendringene med seg mer nedbør og vind i årene som kommer.

– Det er lett å skylde på klimaendringer, men det går minst like mye på valg av materialer, maling og husets utforming. Husfasader tåler mindre i dag enn tidligere, sier Jenssen.

Rate this item
(0 votes)
Go to top