Nye norske hus tåler ikke vær og vind like godt som eldre bygninger. Enkelte nybygg kan begynne å råtne etter tre til fem år, advarer forskere.

For første gang er utslipp av klimagasser i Norge på vei ned. Den største bidragsyteren er utskiftning av gammel bilpark.

Go to top