70 prosent av landets innbyggere over 60 år er positive til å ta i bruk ny teknologi innen helse og omsorg.

Go to top