For første gang er utslipp av klimagasser i Norge på vei ned. Den største bidragsyteren er utskiftning av gammel bilpark.

Go to top