Finansdepartementet opprettholder krav til motsyklisk kapitalbuffer

Økende gjeldsgrad gjør at Finansdepartementet opprettholder krav til motsyklisk kapitalbuffer

Sterkt økende boligpriser har ført til økende gjeldsgrad i norske husholdninger og økende fare for kollaps boligmarkedet. For å motvirke faren for tap i utlånsmarkedet har Norges Bank tidligere rådet Finansdepartmentet til å øke den motsykliske kapitalbufferen til bankene fra 1.5% til 2%. Nå har finansdepartementet besluttet å følge rådet til Norges Bank og ved utgangen av 2017 må bankene ha oppfylt kravene. 

I følge sentralbanksjef Øystein Olsen ligger bankene i dag i god rute til å oppfylle kravene til egenkapital. Det at prisveksten på bolig fortsetter og gjeldsgraden i husholdningene øker tyder på at det bygger seg opp en ubalanse i markedet og derfor trenger bankene en større buffer for å kunne klare eventuelle tap på utlån.

Rate this item
(0 votes)
Go to top