Den nylig avgåtte pressetalsmannen til Donald Trump, kan i hvert fall trøste seg med at han får ros av presidenten for jobben han har gjort.

Joshua French er løslatt fra fengselet i Kongo og kom hjem til Norge på den norske nasjonaldagen.

For første gang er utslipp av klimagasser i Norge på vei ned. Den største bidragsyteren er utskiftning av gammel bilpark.

Økt interesse for - og aktiviteter i - Arktis krever ny forskning for å dekke kunnskapsbehovet om et Arktis i stadig endring.

Kulturminister Linda Hofstad Helleland

18 kunst og kulturvirksomheter i Oslo tildeles til sammen 7.1 millioner i gaveforsterkning.

The European Parliament at the Storting February 23. 2017

The 33rd EU-Norway Interparliamentary Meeting was held at the Storting – the Norwegian Parliament – in Oslo today.

H.K.H. Kong Harald V. overleverer Islands president Gudni T. Jóhannesson og blir tatt i mot av 1. visepresident Marit Nybakk og Stortingets direktør Ida Børresen. Foto: Stortinget

– Barna ser på deg med tomme og triste øyne. De har vært gjennom enorme lidelser.

Sentralbanksjef, Øystein Olsen

Hovedstyret til Norges Bank har besluttet å holde styringsrenten uendret på 0.5 %. 

Økende gjeldsgrad gjør at Finansdepartementet opprettholder krav til motsyklisk kapitalbuffer

I desember 2015 ble det enighet om ny klimaavtale i Paris, men mye har skjedd i verdenspolitikken siden den gang. Vil alle land følge opp sine forpliktelser? Og hvilken retning tar miljøpolitikken i Europa?

Go to top